Veľkonočný koncert

Po vianočnom inauguračnom koncerte, ktorý sa konal 19.12.2014 v evanjelickom kostole v Starej Lesnej,prišiel čas pre “prisľúbený” veľkonočný koncert, ktorý sa uskutočnil v piatok 10.apríla 2015 opäť v tom istom chráme. Počas Viac »

Vitajte na nových stránkach obce

Dovoľte, aby som Vás privítal na nových stránkach našej obce. Verím, že sa nám tu spoločne podarí vytvoriť miesto, ktoré bude dôstojne reprezentovať našu obec, ktoré Vám prinesie veľa užitočných informácií a Viac »

Rímskokatolícky kostol

Najcennejšou stavebnou pamiatkou je pôvodne ranogotický rímskokatolícky kostol, v rokoch 1793-1974 prestavaný v barokovo-klasicistickom slohu. Jednoloďová stavba s pristavanou sakristiou a na južnej strane lode okolo roku 1600 pristavanou renesančnou zvonicou. Presbytérium Viac »

História obce

Stará Lesná bola založená rodinou Berzeviczy v druhej polovici 13. storočia. Prvýkrát sa spomína v listine z roku 1294, teda pred 712 rokmi. Hneď po založení obce ešte v 13. storočí tu Viac »

 

Ochutnávka zabíjačkových špecialít

pozvanka-zabijacka

Zápis detí na predprimárne vzdelávanie

Riaditeľstvo MŠ v Starej Lesnej po dohode so zriaďovateľom a v súlade s legislatívou určuje Zápis detí do Materskej školy pre šk. rok 2016/2017 nasledovne:

Termín podávania žiadostí pre prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie od 2. mája 2016 do 31. mája 2016.
Prihlášku pre svoje dieťa si môžete vyzdvihnúť od 2. mája 2016 denne v MŠ.

Podmienky prijímania detí na predprimárne vzdelávanie:
Podmienky prijatia dieťaťa v zmysle zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Vyhlášky č. 306/2008 Z.z. o materskej škole a jej zmeny č. 308/2009 sú nasledovné:

  • do MŠ sa prijímajú deti na základe žiadosti zákonného zástupcu
  • spravidla sa prijímajú deti od troch do šiestich rokov jeho veku
  • výnimočne možno prijať dieťa od dvoch rokov veku ak sú splnené osobitné požiadavky (hygienické, bezpečnostné, materiálne, personálne, kapacitné)

Prednostne sa prijímajú deti, ktoré spĺňajú podmienky v zmysle § 59 ods. 2 zákona 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (Školský zákon) a to deti:

  • ktoré dovŕšili piaty rok veku,
  • deti s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky,
  • deti s dodatočne odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky.

Rozhodnutie o prijatí resp. neprijatí dieťaťa do MŠ:
Riaditeľka MŠ rozhodne o prijatí resp. neprijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie podľa § 5 ods.13 písm. a) zákona č.596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v súlade s § 59 ods. 4 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) v znení neskorších predpisov, v súlade s § 5 ods. 4 písm. a) vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z.z. o materskej škole.
Rozhodnutie o prijatí resp. neprijatí dieťaťa do MŠ vydá riaditeľka MŠ do 30. júna 2016.
Žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ (DOC)

Memoriál Jozefa Krasuľu st.

Pozývame Vás na najvyššiu pohárovú súťaž lyžiarov-veteránov na svete, organizovanú na počesť bývalého československého reprezentanta – Majstra športu Jozefa Krasuľu st.
plagat

SMS-info – bezplatné prijímanie oznamov z obce cez SMS, alebo E-mail

Ako vianočný darček pre našich obyvateľov sme spustili v novú informačnú službu – SMS-info, ktorou vás chceme lepšie informovanosť o udalostiach v našej obci. Ponúkame Vám možnosť prijímať rôzne druhy oznamov prostredníctvom SMS správ, alebo E-mailu. Výhodou týchto oznamov je, že sa dostanete k informáciám z obecného úradu aj v čase kedy nie ste doma v obci resp. nepočujete obecný rozhlas. K odoberaniu týchto správ potrebujte buď mobilný telefón, alebo internet. Prijímanie týchto oznamov je pre všetkých registrovaných záujemcov bezplatné! Stačí sa teda už len prihlásiť.

Ako na to?

Medzinárodný deň detí

Starolesnianske futbalové ihrisko patrilo prvú júnovú sobotu deťom, ktoré sem prišli v tento teplý slnečný deň osláviť MDD.